Ngày Tập/Chương Thể loại
03/02 OP 875 Anime
15/03 Chapter 936 Manga
17/03 OP 876 Anime
Happy Birthday: Scratchmen Apoo, Atmos