Ngày Tập/Chương Thể loại
28/01 OP 823 Anime
14/02 Chapter 895 Manga
18/02 OP 826 Anime
Happy Birthday: Humburg, Jerry