Ngày Tập/Chương Thể loại
22/12 OP 866 Anime
06/01 OP 867 Anime
18/01 Chapter 930 Manga
Happy Birthday: Spandine