Ngày Tập/Chương Thể loại
14/04 OP 880 Anime
20/04 OP 881 Anime
31/05 Chapter 944 Manga
Happy Birthday: Humburg, Jerry