Ngày Tập/Chương Thể loại
17/07 OP 797 Anime
20/07 Chapter 873 Manga
23/07 OP 798 Anime
Happy Birthday: Ryuboshi