Ngày Tập/Chương Thể loại
23/03 Chapter 860 Manga
26/03 OP 781 Anime
30/03 Chapter 861 Manga
Happy Birthday: Thánh Shalulia, Catarina Devon