Trái cây ác quỷ: Hệ Zoan

one_piece_marco_by_star10-d39hsad.jpg

Zoan (tạm dịch “Hệ Động Vật”) là 1 trong 3 hệ của trái cây ác quỷ. Hệ này cho phép người dùng chuyển hoá thành 1 loại động vật nhất định hoặc chuyển hoá dạng nửa người nửa thú tùy ý. Hệ Zoan có lợi thế tuyệt đối trong các trận chiến trực diện, cư li sát kề.

(Nguồn Chap.vn)

Bình luận

Thế giới quà tặng One Piece

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *