Theme One Piece cho Chrome, Firefox

One_Piece_new.jpg

Nếu đang dùng trình duyệt Chrome hay Firefox, bạn vào các địa chỉ dưới đây để cài đặt theme One Piece.

– Theme One Piece cho Chrome: http://www.themebeta.com/taxonomy/term/70

– Theme One Piece cho Firefox: https://addons.mozilla.org/en-us/firefox/collections/tammytessa/favorites/

one_piece_chrome_theme__portgas_d__ace_by_yohohotralala-d6m1vh1

Bình luận

Thế giới quà tặng One Piece

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *