Shanks Tóc Đỏ: Năng lực và sức mạnh!

Shanks_2.jpg

(Clip One Piece) – Là một trong bốn Tứ hoàng nổi danh khắp Tân Thế Giới, tuy nhiên sức mạnh và năng lực thật sự của Shanks vẫn còn là ẩn số!

(Nguồn Clip: YouTube Fanime)

Bình luận

Thế giới quà tặng One Piece