Rap về Robin

Nico Robin là nhà Khảo Cổ Học của băng Mũ Rơm và là thành viên thứ bảy của băng hải tặc Mũ Rơm. Robin có biệt danh “Đứa con của quỷ”, cô sở hữu trái ác quỷ Hana Hana hệ Paramecia. Robin có ước mơ là tìm ra Rio Poneglyph, khám phá ra toàn bộ lịch sự chân thực. Robin là người sống sót duy nhất của Ohara và là người duy nhất được biết tới nay có khả năng giải mã Poneglyph.

Sau sự kiện tại Alabasta, Robin tự nguyện gia nhập băng hải tặc Mũ Rơm và trở thành thuyền viên thứ sáu, rồi tái gia nhập băng sau cuộc chiến tại Enies Lobby kết thúc. Trong hai năm luyện tập, Robin đi cùng với lực lượng Quân Cách mạng và họ coi cô là Ánh sáng Cách mạng. Robin hiện được treo thưởng với giá 130.000.000B.

Bình luận

Thế giới quà tặng One Piece

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *