Thể loại: Đối đầu

Cách chơi:

+ Người chơi 1:

– Di chuyển A/D; Nhảy: K; Phòng thủ: S; Tấn công: J; Tấn công từ xa: U

+ Người chơi 2:

– Di chuyển <–/–>; Nhảy: 2; Phòng thủ: Phím xuống; Tấn công: 1; Tấn công từ xa: 4

Xem thêm trong phần Help của game.

One Piece FC

Bình luận

Thế giới quà tặng One Piece