One Piece: Hãy nhìn tôi này, Ace!

Clip tổng hợp những khoảnh khắc của Ace khi còn sống và sự xuất hiện trở lại đầy bất ngờ của Sabo. Anh sẽ tham gia thi đấu để giành trái Mera Mera và kế thừa ý chí của Ace!

Bình luận

Thế giới quà tặng One Piece

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *