Thể loại: Phiêu lưu

Cách chơi:

+ Người chơi 1:

– Di chuyển: A/D; Tấn công: J; Nhảy: K; Tuyệt chiêu: L; Kết hợp: W+J, S+J, K+J

+ Người chơi 2:
– Di chuyển: <-/->; Tấn công: 1; Nhảy: 2; Tuyệt chiêu: 3; Kết hợp: phím lên+1, phím xuống+1, 2+1

One Piece FC

Bình luận

Thế giới quà tặng One Piece