One Piece AMV: Thời đại Hải tặc!

One-Piece-AMV.jpg

One Piece AMV – Cái chết của Roger đã mở ra thời kỳ mới cho Hải tặc. “Các ngươi muốn của cải của ta ư? Nếu muốn các ngươi hãy ra biển mà tìm. Ta để hết ngoài biển đấy!” Gol D. Roger.

(Nguồn Clip: YouTube LucioleAMV)

Bình luận

Thế giới quà tặng One Piece