Những hình ảnh mới nhất về góc làm việc của Eiichiro Oda

Hôm 02/10/2015 đĩa DVD tài liệu thời lượng 1 giờ có tên “Jump Ryu Oda” nói về 1 số tính cách cũng như góc làm việc của tác giả Eiichiro Oda. Dưới đây là một số hình ảnh được lấy từ video!

(Nguồn QiQi)

Bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *