Monkey D. Garp: Ngoại hình và tính cách (Phần 1)

uaasnmp.jpg

Monkey D. Garp là cha của Monkey D. Dragon, ông nội của Monkey D. Luffy, và ông nuôi của Portgas D. Ace. Ông là người chịu trách nhiệm đào tạo cho Coby và Helmeppo.

– Monkey D. Garp: Tiểu sử (Phần 2)

Bình luận

Thế giới quà tặng One Piece

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *