Dracule Mihawk – Mắt Diều Hâu: Ngoại hình và tính cách (Phần 1)

Mihawk.jpg

Dracule Mihawk biệt danh là “Mắt diều hâu” Mihawk. Ông là Thất vũ hải đầu tiên xuất hiện trong truyện, Mihawk hiện đang giữ danh hiệu kiếm sĩ mạnh nhất thế giới.

– Dracule Mihawk – Mắt Diều Hâu: Khả năng và sức mạnh! (Phần 2)

Bình luận

Thế giới quà tặng One Piece

One thought on “Dracule Mihawk – Mắt Diều Hâu: Ngoại hình và tính cách (Phần 1)”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *