Coby: Năng lực và sức mạnh (Phần 2)

ONE.PIECE_.full_.1477547.jpg

Kể từ khi luyện tập với Garp, Coby trở nên mạnh hơn để có khả năng sử dụng Rokishiki hoặc ít nhất là kỹ năng Soru!

Coby: Ngoại hình và tính cách (Phần 1)

(Nguồn chap.vn)

Bình luận

Thế giới quà tặng One Piece

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *