Boa Hancock: Ngoại hình và tính cách (Phần 1)

boa_hancock.jpg

Nữ hoàng hải tặc Boa Hancock là thành viên nữ duy nhất của Thất vũ hải. Cô là Nữ vương rắn của vương quốc Amazon Lily và thủ lĩnh bộ tộc Kuja!

– Boa Hancock: Các mối quan hệ (Phần 2)

– Boa Hancock: Năng lực và sức mạnh (Phần 3)

– Boa Hancock: Những trận chiến (Phần 4)

Bình luận

Thế giới quà tặng One Piece

3 thoughts on “Boa Hancock: Ngoại hình và tính cách (Phần 1)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *